Monthly Archives: Kwiecień 2015

  • 0

Ogólnopolski zjazd NSZZ ,,Solidarność”

Category : Bez kategorii

Związkowcy z całego kraju do Lichenia przybędą po raz 16. Pielgrzymkę rozpocznie w sobotę, 25 kwietnia, droga krzyżowa na placu przed licheńską bazyliką, której przewodniczył będzie ks. Grzegorz Molewski, duchowy opiekun konińskiej „Solidarności”.
W niedzielę, 26 kwietnia, Mszy św. o godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył będzie ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium.

Podczas niedzielnych uroczystości w Licheniu organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu delegacji wraz z pocztami sztandarowymi z zakładów pracy z całego kraju. Po zakończeniu nabożeństwa delegacje złożą kwiaty przed pomnikami: św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Powstania NSZZ „Solidarność”.zjazd nszz s


  • 0

Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych

Category : Bez kategorii

images

III Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia w Licheniu. Tego dnia do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjadą właściciele jednośladów oraz pojazdów zabytkowych, aby u progu nowego sezonu motorowego prosić o pewną rękę i czujne oko podczas tegorocznych podróży.

Wzorem lat ubiegłych miłośnicy motocykli gromadzić się będą na parkingu znajdującym się przy ul. Toruńskiej (tzw. lotnisko) od godziny 9:00. Stare i zabytkowe auta z kolei będzie można podziwiać tuż przy bazylice, na wewnętrznym parkingu, znajdującym się od północnej strony świątyni.

O godz. 12:00 motocykliści wezmą udział we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w licheńskiej bazylice. Po zakończeniu Eucharystii księża marianie udadzą się na wspomniane parkingi, aby pobłogosławić pojazdy.

„Tegoroczne otwarcie sezonu motocyklowego w Licheniu jest trzecim z kolei, a więc można pokusić się o stwierdzenie, że impreza ta przyjęła się w kalendarzu wydarzeń, jakie każdego roku mają miejsce w tutejszym Sanktuarium. Na plus należy zaliczyć fakt, iż motocykliści chcą rozpocząć nowy sezon od modlitwy w tak szczególnym miejscu, jakim jest Licheń” – powiedział Robert Adamczyk z biura prasowego licheńskiego Sanktuarium.

Po błogosławieństwie wszystkie pojazdy wezmą udział w uroczystej paradzie ulicami Lichenia. Organizatorem III Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych w Licheniu jest klub motocyklowy Knight Riders z Łodzi.


  • 0

Wizytacja kanoniczna i bierzmowanie w licheńskiej parafii

Category : Bez kategorii

Bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, przeprowadził wczoraj (14.04) wizytację kanoniczną w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Pobyt hierarchy w Licheniu połączony był z udzieleniem sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży z III klas gimnazjalnych.

Wizytacja rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym godz. 16.00. Przy kaplicy cmentarnej wraz z biskupem modlili się księża marianie, siostry Imienia Jezus oraz licheńscy parafianie. W trakcie modlitwy za zmarłych z miejscowej parafii nastąpiło pokropienie cmentarza wodą święconą, którego to obrzędu w imieniu biskupa Meringa dokonał ks. Janusz Bialucha MIC, wiceprzełożony mariańskiej wspólnoty w Licheniu. Biskup włocławski zatrzymał się także na krótką modlitwę przy grobie śp. bpa Romana Andrzejewskiego, byłego wieloletniego duszpasterza rolników, który znajduje się na licheńskim cmentarzu nieopodal mariańskiej kwatery grzebalnej.

O godz. 17:00 w kościele parafialnym pw. św. Doroty rozpoczęła uroczysta Msza św., w trakcie której 36 młodych ludzi z licheńskiej parafii otrzymało sakrament bierzmowania. Wraz z bpem Meringiem modlili się zarówno księża z mariańskiego zgromadzenia, jak i księża goście. Byli wśród nich m.in. ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz Sanktuarium, ks. Janusz Bialucha, wiceprzełożony licheńskiej wspólnoty marianów, ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz, a także ks. Sławomir Kacprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Kramsku oraz ks. Henryk Włoczewski, proboszcz parafii pw. NMP w Koninie, dziekan dekanatu konińskiego II.

Na początku Eucharystii głos zabrał ks. Henryk Kulik MIC, który przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z życia parafii, przygotowane na okoliczność wizytacji kanonicznej. Dane w niej zawarte odnosiły się m.in. do liczebności parafii, działających na jej terenie wspólnot, inicjatyw modlitewnych oraz jej ogólnej charakterystyki w sferze społecznej.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonych w świątyni wiernych ordynariusz włocławski powiedział, iż „czas wizytacji to czas wytężonej i pogłębionej modlitwy”. Nawiązał także do modlitwy na cmentarzu za tych, którzy „odeszli do domu Ojca, ale w przeszłości byli częścią licheńskiej wspólnoty parafialnej”. Dodał, iż należy o nich pamiętać w modlitwie, gdyż kiedyś wszyscy umrzemy i też chcielibyśmy, aby o nas pamiętano i zanoszono za nas modlitwy do Boga. Z kolei o parafialnym kościele powiedział, że jest on „sercem całego Saktuarium”, gdyż to właśnie w nim przez wiele lat przebywał Łaskami Słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Zwrócił także uwagę, że Kościół dzisiaj, tak jak w początkach swojego istnienia, opiekuje się ludźmi chorymi i biednymi. Jako przykład przywołał licheńskie hospicjum utworzone i prowadzone przez księży marianów, gdzie ludzie nieuleczalnie chorzy mogą doczekać końca swojego ziemskiego życia w godnych warunkach.

Po homilii nastąpił moment udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży. Przystąpiło do niego 36 młodych ludzi (16 dziewcząt i 20 chłopców). Zwieńczeniem SONY DSCuroczystości były słowa podziękowania oraz kwiaty, które młodzież złożyła na ręce swojego pasterza.


  • 0

Pamięć o ofiarach katastrofy Smoleńskiej w Licheniu

Category : Bez kategorii

96 zniczy zapalano w licheńskim sanktuarium w piątą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

W rocznicę, 10 kwietnia 2015r, o godz. 8.41, a więc w czasie, gdy pięć lat temu doszło do tragedii, rozległ się dźwięk Maryi Bogurodzicy, najwększego dzwonu w Polsce. W ten sposób w licheńskim sanktuarium oddano cześć wszystkim ofiarom tragedii. Poległych upamiętniono także poprzez zapalenie zniczy przy każdym z 96 dębów, które zostały posadzone w Licheniu, przy ul. Klasztornej, jesienią 2011 roku. Symbolizują one wszystkie osoby, które poniosły śmierć w katastrofie lotniczej.


  • 0

Wielka Sobota w Sanktuarium Licheńskim

Category : Bez kategorii

W Wielką Sobotę, w całym Kościele, nie będą sprawowane Msze święte, główne ołtarze pozostaną obnażone, a cały dzień potrwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Od rana wierni pójdą do kościołów, by poświęcić wielkanocne pokarmy.
Błogosławieństwo pokarmów jest starym zwyczajem. Pojawił się on w VIII wieku, a do Polski przyszedł w XIV. Na początku święcono tylko baranka z chleba lub masła. Każda z potraw ma swoją symbolikę. Chleb przedstawia Ciało Jezusa Chrystusa, jajko jest symbolem odrodzenia życia i zwycięstwa nad śmiercią, sól tego, że chrześcijanin ma być solą świata – jego oczyszczeniem i życiem, mięso – baranka paschalnego, którego Jezus spożył z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, itd. Wielkanocny cukrowy lub czekoladowy baranek z chorągiewką uosabia zwycięstwo nad śmiercią dokonane przez Chrystusa, który został ofiarowany za nas jak baranek.
Wieczorem rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej. Zgodnie z przepisami liturgicznymi zaczyna ona już obchody Niedzieli Wielkanocnej. Rozpocznie się po zapadnięciu zmroku. W kościele zgasną wszystkie światła.
Przed świątynią zostanie rozpalone ognisko. Prezbiter ubrany w białe szaty poświęci je, rozpoczynając uroczystą liturgię światła. W paschale umieści pięć czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa, datę roku i greckie litrey – A i Ω. Gdy zapalony paschał zostanie wniesiony do kościoła, rozświetli całe jego wnętrze. Symbolizuje to naszą Paschę, czyli przejście z mroku do światła. Wierni będą odpalać własne świece od paschału, po czym zostanie odśpiewany Exsultet, czyli Orędzie Paschalne.
Usłyszymy w nim: Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
Podczas liturgii słowa tego wieczoru usłyszymy 9 czytań połączonych ze śpiewem psalmów i modlitwami. Będzie to przypomnienie historii zbawienia od stworzenia świata (Rdz1,2-2,2), przez ofiarowanie Izaaka (Rdz 22,1-8) i przejście przez Morze Czerwone (Wj 14,15-15,1) aż po Ewangelię o pustym grobie (Mt 28,1-10).
Następną część, liturgię chrzcielną, rozpocznie uroczysty śpiew litanii do wszystkich świętych. Dawniej Kościół tylko w ten dzień udzielał chrztu – po długim, nawet kilkuletnim przygotowaniu dorosłych katechumenów. Odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, wyznając wiarę i wyrzekając się szatana.
Po modlitwie wiernych rozpocznie się liturgia eucharystyczna. Mszę świętą zakończy uroczyste błogosławieństwo i procesja rezurekcyjna.