Monthly Archives: Wrzesień 2015

  • 0

Licheński Bieg Papieski

Category : Bez kategorii

Bieg został zaplanowany w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu proszone są o rejestrację na stronie internetowej www.lichenbieg.pl.

Dla wszystkich osób, które wezmą udział w zmaganiach, organizatorzy przewidzieli pamiątkowe medale, natomiast zdobywcy 3 pierwszych miejsc w obydwu kategoriach zostaną uhonorowani pucharami.

Start i meta wyścigu zostaną zlokalizowane na terenie parkingu znajdującym się przy ul. Toruńskiej (tzw. lotnisko). Początek wyścigu godz. 11.30.

Równolegle do biegu zostanie przygotowana Strefa Dziecka, a w niej: miasteczko rowerowe, edukacja z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze po zmierzchu, konkursy z nagrodami oraz bieg maluchów (WORD Konin).

Organizatorem I Licheńskiego Biegu w hołdzie św. Janowi Pawłowi II jest Spółdzielnia Socjalna „Inspiracja”, utworzona przez OSP w Licheniu Starym i Fundację ERKA, zajmująca się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Współorganizatorem biegu jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.


  • 0

Krwiodawcy z całej Polski w Licheniu

Category : Bez kategorii

Po raz 13. Honorowi Dawcy Krwi przybędą do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Ogólnopolska pielgrzymka członków HDK PCK z całego kraju odbędzie w najbliższą sobotę, 12 września.

Mszy św. w intencji krwiodawców oraz ich rodzin o godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył będzie ks. Mirosław Frankowski, diecezjalny duszpasterz HDK.

Po Eucharystii wierni udadzą się na plac przed licheńską dzwonnicą z trzema dzwonami, gdzie modlić się będą podczas Drogi Krzyżowej.

Honorowi Dawcy Krwi zrzeszeni są w Polskim Czerwonym Krzyżu. Krew mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat. Jednorazowo krwiodawca może oddać 450 ml krwi, która następnie przechodzi cykl specjalistycznych badań. Krew można oddawać co 8 tygodni, z zastrzeżeniem, iż mężczyźni nie mogą przekroczyć 6 donacji w roku, a kobiety 4.


  • 0

Dom Noclegowy Anna-Renowacja licheńskiej Golgoty

Category : Bez kategorii

Prace były prowadzone w okresie wakacyjnym. Prace renowacyjne polegały na oczyszczeniu oraz odmalowaniu poszczególnych stacji, grot, figur i płaskorzeźb. Niektóre z nich wymagały uzupełnienia ubytków powstałych na skutek warunków atmosferycznych oraz, co bardzo przykre, mechanicznych uszkodzeń poczynionych przez pseudo pielgrzymów. Konieczne było także wymienienie drewnianego krzyża na szczycie Golgoty. Należy wspomnieć, że licheńska Golgota została zbudowana na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, a od tego czasu nie była wcale remontowana.

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża, księża marianie zapraszają wiernych na uroczyste poświecenie odrestaurowanego wzniesienia znajdującego się w samym centrum Sanktuarium. Po Mszy świętej sprawowanej tego dnia o godz. 12.00 w licheńskiej bazylice w modlitewnej procesji udadzą się na Golgotę, gdzie na szczycie dokonają poświęcenia krzyża i odnowionych figur.

Licheńska Golgota jest 25-metrowym wzniesieniem z kamieni i betonu. Jej pomysłodawcą i budowniczym jest ks. Eugeniusz Makulski MIC, wieloletni kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Powstała jako dzieło pokuty i przebłagania za grzech bluźnierstwa, jakiego dopuściła się Berta Bauer, nazistowska wychowawczyni Hitlerjugend, która w 1944 strzelała do Krzyża św. znajdującego się obecnie w przyziemiu kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Motywem jej powstania było także wynagrodzenie Panu Bogu za wszelkiego rodzaju znieważanie krzyża, który usuwano wówczas z przestrzeni życia społecznego. W zdecydowanej większości kamienie na jej budowę podarowała licheńskiemu Sanktuarium Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie. Całość uzupełniają bryły kolorowego szkła hutniczego oraz kamienie przywiezione z Ziemi Świętej, a także kamienie, które przywieźli pielgrzymi z różnych stron Polski.

Podążając alejkami Golgoty wierni mogą modlić się odprawiając drogę krzyżową. W jej wnętrzu znajduje się wiele kaplic i grot, m.in.: Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Biczowania Pana Jezusa, dzieci nienarodzonych, św. Marii Magdaleny


  • 0

V Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

Category : Bez kategorii

Kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich przyjadą do Lichenia w dniach 12-13 września, aby uczestniczyć w V Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się – w sobotę, 12 września, panie spotkają się na parkingu naprzeciwko licheńskiej strażnicy OSP, aby wziąć udział w Jarmarku Kulturowym.
Natomiast w niedzielę udadzą się do licheńskiej bazyliki, aby o godz. 12.00 modlić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Uroczystej sumie będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

Wcześniej o godz. 10:00, z uczestnikami spotka się pani Małgorzata Terlikowska, która wygłosi referat zatytułowany „Budowanie relacji małżeńskich w rodzinie” (kaplica Trójcy Świętej).

Po Mszy Świętej na osoby pragnące zwiedzić Sanktuarium będzie czekał przewodnik. Na zakończenie Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczki odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Trójcy Świętej (godz. 15:00) oraz zaśpiewają „Barkę” przy pomniku Jana Pawła II (godz. 15:30)

V Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich organizuje Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin. Patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


  • 0

Wieczór Uwielbienia

Category : Bez kategorii

Ks. Tomasz Sekulski MIC przewodniczył Mszy św. połączonej z uwielbieniem Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo odbyło się we wtorek, 1 września, o godz. 20.00 w kościele pw. św. Doroty w Licheniu Starym.

W homilii marianin odniósł się do słów Ewangelii wg św. Łukasza (4, 31-37). Mówił o „nieczystości wiary” oraz o Jezusie, który jest światłością świata i przychodzi, aby nas zbawić.

Po Mszy św. rozpoczęła się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której wspólny śpiew uwielbienia przeplatał się z rozważaniami prowadzonymi przez kapłana. Na zakończenie ks. Sekulski błogosławił obecnych w świątyni wiernych przechodząc między nimi z Najświętszym Sakramentem.

Msza św. połączona z Wieczorem Uwielbienia rozpoczyna się w każdy pierwszy wrotek miesiąca o godz. 20.00 (w okresie zimowym, tj. od listopada do kwietnia, o godz. 19.00) w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Idea zorganizowania Wieczorów Uwielbienia w Licheniu zrodziła się po ubiegłorocznych rekolekcjach, jakie w Sanktuarium przeprowadził ugandyjski charyzmatyk, o. John Baptist Bashobora.