Monthly Archives: Lipiec 2018

  • 0

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Pod hasłem „Bóg bezsilnym daje moc” odbyły się w licheńskim Sanktuarium Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w dniach 27-29 lipca

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY Ludzie uzależnieniu od różnego rodzaju nałogów mogli spotkać się w grupach i podzielić swoimi doświadczenia na drodze do trzeźwego życia.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
Spotkania w grupach poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej alejkami Sanktuarium. Po wspólnej modlitwie nastąpiło oficjalne otwarcie 26. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych, którego dokonał ks. Wiktor Gumienny MIC. Witając wszystkich, kapłan nawiązał do hasła tegorocznego „Mityngu pod gwiazdami” mówiąc, że osobiście doświadczył tego, iż „Bóg bezsilnym daje moc”.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

W godzinach popołudniowych, na ołtarzu koronacyjnym, z uczestnikami Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych spotkała się pani Mika Dunin. Pisarka zaakcentowała fakt, iż kobietom znacznie trudniej przyznać się do alkoholizmu i wyjść z uzależnienia. Wynika to z faktu, iż muszą one zmierzyć się ze stereotypami panującymi w społeczeństwie. Rozwiązaniem problemu alkoholowego – zdaniem pani Dunin – może być całkowite stanięcie w prawdzie wobec swoich problemów oraz przemiana duchowa.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
Kulminacyjnym momentem Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.

Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup poświęcił pamiątkowe medale i dyplomy dla osób, które w tym roku przeżywają 25 lat trzeźwości, natomiast ks. Krzywicki zaprosił na 27 Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, które odbędą się w roku 2019.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY


  • 0

licheń noclegi, noclegi licheń, anna dom noclegowy Pielgrzymka z Góry Kalwarii dotarła do Lichenia

Pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym ” dotarła do Sanktuarium 38. Piesza Mariańska Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Z relacji ks. Jacka Rygielskiego, kierownika i opiekuna mariańskiej pielgrzymki, wynika iż tegoroczne wędrowanie przebiegało spokojnie, chociaż pogoda na trasie była różna.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
Według ks. Rygielskiego do pozytywnych akcentów pielgrzymowania bez wątpienia jest życzliwość ludzi spotykanych po drodze: „Wiele osób wychodziło na ulicę, aby pomachać do nas, podać kubek wody, wesprzeć dobrym słowem. To bardzo budujące, za nich także modlimy się w Licheniu, przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej”. Relacjonował ksiądz Rygielski. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 80 osób.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

38 Piesza Mariańska Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia zakończyła się rano w poniedziałek uczestnictwem we Mszy św. o godz. 10.00 sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY


  • 0

Koncerty organowe licheń noclegi, noclegi licheń, anna dom noclegowy

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Od 19 czerwca do 15 września wierni odwiedzający Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej mogą wysłuchać koncertów organowych.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Półgodzinne koncerty rozpoczynają się codziennie o godz. 11.00, 14.00 oraz 20.00 w bazylice Licheńskiej.

Studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej  we Wrocławiu wykonują utwory  twórców muzyki organowej. W repertuarze znajdują się m.in. „Toccata i fuga d-moll” J. S. Bacha, „Ave Maria” Franciszka Schuberta i Karola Gounoda, utwory Cezara Francka, Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego oraz polskiego kompozytora organowego Mariana Sawy.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY

Organy bazyliki licheńskiej należą do światowej czołówki budownictwa organowego ,pod względem wielkości, jak i jakości. Składa się z pięciu  sekcji zbudowanych na pięciu emporach bazyliki: symfonicznych organów południowych, barokowych organów zachodnich, hiszpańskich organów wschodnich, włoskiego pozytywu zachodniego i flamandzkiego pozytywu wschodniego. Wszystkie sekcje mogą być obsługiwane oddzielnie lub jednocześnie przez sześciomanuałowy stół gry umieszczony w prezbiterium bazyliki. Instrument zbudowany został przez Zakłady Organowe „Zych” wg projektu prof. Andrzeja Chorosińskiego. Jest to obecnie największy instrument w Polsce, czwarty w Europie i trzynasty na świecie.

LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY


  • 0

licheń noclegi, noclegi licheń, anna dom noclegowy Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

Ks. abp Jan Paweł Lenga przewodniczył w uroczystej sumie odpustowej –  2 lipca uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Natomiast Homilię do zgromadzonych pielgrzymów skierował ks. Piotr Kieniewicz, sekretarz Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Przed Sumą odpustową odbyła się procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, który został poniesiony przez: strażaków, braci zakonnych, matki oraz księży marianów.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
W homilii ks. Kieniewicz skupił się na ogromie miłości Boga względem ludzi, która w szczególny sposób ujawniła się na Kalwarii.

Wskazując na osobę Maryi, ks. Kieniewicz mówił, iż pod krzyżem Jezus przekazuje opiekę nad Nią św. Janowi, który przyjmuje wyzwanie, by w życiu Maryi zająć miejsce Chrystusa jako ten, który chroni Matkę Zbawiciela.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
Kończąc homilię ks. Kieniewicz wskazał, iż w gronie świętych jest miejsce dla każdego z nas.