Monthly Archives: Luty 2019

  • 0

licheń noclegi,noclegi licheń,anna dom noclegowy,Światowy Dzień Chorego w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego

LICHEŃ NOCLEGI,NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY    W przypadający (11.02) dwudziesty siódmy Światowy Dzień Chorego na wspólnej modlitwie w kaplicy Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, funkcjonującego przy Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, zgromadzili się pacjenci, wolontariusze, personel medyczny oraz kapłani. LICHEŃ NOCLEGI,NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY Eucharystii przewodniczył ks. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku. Mszę św. koncelebrowali: ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. Krzysztof Jagoda MIC i ks. Julian Sztuczka MIC, hospicyjni kapelani.
LICHEŃ NOCLEGI,NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY
W homilii ks. Sławomir Kasprzak powiedział, że choroba to cierpienie ciała i ducha chorego.                                                                              LICHEŃ NOCLEGI,NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY Kapłan zaznaczył, że z licheńskim sanktuarium po raz pierwszy zetknął się 34 lata temu, kiedy jako kleryk przybywał do Lichenia w okresie wakacyjnym wraz z chorymi z rejonu konińskiego i sieradzkiego. Dzieląc się swoimi doświadczeniami pracy z ludźmi chorymi powiedział, że po śmierci swojego ojca rozpoczął wolontarialną posługę wśród osób wymagających opieki paliatywnej w Koninie.                                      LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY Przed zakończeniem Mszy Świętej kapłani udali się z monstrancją do sal pacjentów, aby zanieść im Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY
Hospicjum stacjonarne im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu istnieje od 2009 roku. Do placówki trafiają osoby będące u schyłku swojego życia. Wśród schorzeń u pacjentów największą liczbę stanowią choroby nowotworowe w nieuleczalnym stadium. Obecnie w hospicjum przebywa 22 pacjentów.                                                                         LICHEŃ NOCLEGI,NOCLEGI LICHEŃ,ANNA DOM NOCLEGOWY