licheń noclegi, noclegi licheń, anna dom noclegowy Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

  • 0

licheń noclegi, noclegi licheń, anna dom noclegowy Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

Ks. abp Jan Paweł Lenga przewodniczył w uroczystej sumie odpustowej –  2 lipca uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Natomiast Homilię do zgromadzonych pielgrzymów skierował ks. Piotr Kieniewicz, sekretarz Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY

Przed Sumą odpustową odbyła się procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, który został poniesiony przez: strażaków, braci zakonnych, matki oraz księży marianów.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
W homilii ks. Kieniewicz skupił się na ogromie miłości Boga względem ludzi, która w szczególny sposób ujawniła się na Kalwarii.

Wskazując na osobę Maryi, ks. Kieniewicz mówił, iż pod krzyżem Jezus przekazuje opiekę nad Nią św. Janowi, który przyjmuje wyzwanie, by w życiu Maryi zająć miejsce Chrystusa jako ten, który chroni Matkę Zbawiciela.
LICHEŃ NOCLEGI, NOCLEGI LICHEŃ, ANNA DOM NOCLEGOWY
Kończąc homilię ks. Kieniewicz wskazał, iż w gronie świętych jest miejsce dla każdego z nas.


Komentarz