Strona Główna » Blog » Ogólnopolski Zjazd Sołtysów Licheń 2019

Ogólnopolski Zjazd Sołtysów Licheń 2019

Tradycyjnie do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zawitała 7 lipca Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich, by modlić się w intencji polskiej wsi.
  Pielgrzymowanie sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zrodziło się w 1993 r. z inspiracji ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Z tego pątniczego trudu wyrosło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Wojciech Kochański, wikariusz biskupi diecezji włocławskiej, sprawowali ją także ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, i ks. Ireneusz Juszczyński.  Pielgrzymów powitał ksiądz kustosz. – Świadkiem zmian polskiej wsi jest Matka Boża Licheńska, to do niej przedstawiciele środowisk wiejskich co roku pielgrzymowali i przedstawiali swoje sprawy – radosne i bolesne. Polska wieś się zmieniała, ale miejmy nadzieję, że nie zmieni się w swojej wierności wobec Boga i Ojczyzny – mówił, podkreślając, że biały orzeł na piersiach Matki Licheńskiej przypomina o więzi Ojczyzny z Matką Najświętszą i Bogiem, która jest konieczna, aby wszyscy kroczyli drogą zgodną z wartościami i sumieniem. Przypomniał też, że licheńskie sanktuarium to miejsce bliskie polskiej wsi – Matka Boża w 1850 roku objawiła się w lesie grąblińskim pasterzowi Mikołajowi Sikatce, a okoliczni mieszkańcy przyjęli wizerunek Matki Bożej i o niego się zatroszczyli pod kierownictwem  miejscowego sołtysa, który wybudował dla Maryi pierwszą kapliczkę.  Homilię wygłosił ks. prał. Kochański. – Pragniemy w atmosferze pokory uszanować wasz trud i ciężką pracę, który wyraża bochen chleba ofiarowany w darach ołtarza. Ufam, że nie pozwolicie się oderwać od korzeni, z których wyrastamy. Warto przytoczyć słowa św. Pawła z dzisiejszej liturgii: „nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Czy ten krzyż można dziś wyrzucić z polskiej perspektywy? – pytał ks. Kochański, podkreślając, że Matka Boża nie uciekła spod krzyża, ale będzie nas do niego prowadziła – do zbawienia.  Ks. Janusz Kumala dziękował pątnikom za coroczne pielgrzymowanie, a z okazji jubileuszu przekazał im ikonę Matki Bożej Licheńskiej na ręce Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. – Niech ta ikona będzie znakiem więzi środowisk wiejskich z naszym licheńskim sanktuarium. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów tutaj znajduje swój dom, miejsce umocnienia i przemiany serc. Ks. bp. Andrzejewski 20 lat temu pisał, że sanktuarium w Licheniu jest miejscem moralnej odnowy polskiej wsi. Dlatego tak ważne jest, byśmy przyjęli Maryję do naszego serca jako przewodniczę w duchowej odnowie naszej Ojczyzny – mówił ksiądz kustosz. Marianin podkreślił, że licheńskie sanktuarium służy Wielkopolsce i całej Ojczyźnie. – Obyśmy przyjęli ten dar sanktuarium na płaszczyźnie parafialnej, wielkopolskiej i ogólnopolskiej.  Tego dnia przypadała też 16. rocznica śmierci ks. bp. Romana Andrzejewskiego, charyzmatycznego krajowego duszpasterza rolników. Został on pochowany na licheńskim cmentarzu, bo tu wiele lat spotykał się z sołtysami i przedstawicielami środowisk wiejskich.  W uroczystościach uczestniczyli m.in. senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sławomir Siwek, doradca Marszałka Sejmu, przewodniczący Kapituły Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego, Zenon Sułecki, prezes Fundacji Solidarna Wieś oraz Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w maju 1994 roku. Do jego głównych zadań należy m.in. wspieranie i promocja inicjatyw pozarządowych oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.